Zasady

1. Użytkownik portalu to osoba, która dodaje do niego wpisy i tym samym podlega pod artykuły regulaminu.

2. Wszystkie wpisy muszą posiadać opisy, które zostały stworzone tylko na ich potrzebę.

3. Wpis musi być zrozumiały i nie może wprowadzać w błąd.

4. Żadna część wpisu nie może stać w sprzeczności z prawem lub regulaminem. Odpowiedzialność za to ponosi użytkownik właściwy dla danego wpisu.

5. Administracja dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia zgodności wpisów z regulaminem, w szczególności poprzez edycję wpisów uznanych za nieprawidłowe.

6. Regulamin obowiązuje bezwzględnie. Zmiany do niego stają się integralną częścią regulaminu w chwili podania ich do publicznej wiadomości.